Arrro

Активности

Активности

Агенција обавља послове из области регионалног развоја и пружања подршке привредним друштвима и предузетницима за Расинску област. Агенција обавља следеће активности:

 • дефинисање развојних приоритета у Расинској области;
 • припрема и спровођење стратешких развојних докумената за Расинску област и локалне самоуправе и праћење њихове реализације;
 • припрема и реализација развојних пројеката из области одрживог развоја Расинске области;
 • припрема и реализација пројекта из области развоја привредних друштава и предузетништва;
 • обезбеђење услова за приступ и реализацију пројеката из националних и међународних извора финансирања (ЕУ фондови, USAID програми и донације и друга средстава развојне помоћи);
 • припема и спровођење програма стручног усавршавања за потребе развоја привредних друштава и предузетништва, развоја инфраструктуре и развоја институција и организација и за унапређење капацитета јединица локалних самоуправа;
 • реализација програма обука за потенцијалне предузетнике, почетнике у послу, постојеће предузетнике и МСП, кластере и за развој омладинског предузетништва;
 • спровођење програма и мера подршке у области раста, развоја и подизања нивоа иновативности и конкурентности МСП сектора;
 • промоција и заступање интереса Расинске области;
 • обављање послова међуопштинске, међурегионалне и међународне сарадње;
 • прикупљање, обрада и публиковање података од значаја за локалне самоуправе и Расинску област у целини;
 • услуге пружања пословних информација;

Информације

Агенција обавља послове из области регионалног развоја и пружања подршке привредним друштвима и предузетницима за Расинску област. Агенција обавља следеће активности:

 • започињањем пословања и пословањем постојећег сектора МСПП;
 • националним програмима за подршку МСПП;
 • доступним изворима финансирања за МСПП (домаћим и страним);
 • коришћењем база података Регионалне развојне агенције;
 • правном регулативом из области пословања;
 • удруживањем МСПП, формирањем и радом кластера, удружења, задруга;
 • иновацијама и заштитом интелектуалне својине;
 • могућностима стварања пословних партнерстава;
 • специјализованим услугама и пружаоцима тих услуга;
 • пословним и иновативним инкубатора;
 • националним прописима и стратешким документима од значаја за регионални развој;
 • доступним домаћим и међународним програмима и пројектима из области регионалног развоја;
 • активним и потенцијалним инвеститорима у Региону;
 • примерима добре праксе из области регионалног развоја и другим информацијама од значаја за Регион;
 • осталим информисањем према захтеву клијената.

Обуке

Стандардизоване и специјализоване обуке из различитих области, релевантних за пословање ММСПП, „старт уп“ сектор и потенцијалне предузетнике:

 • обука за почетнике у бизнису – (у трајању од два дана);
 • припрема бизнис плана и пословање са банкама (у трајању од два дана);
 • преглед стандарда квалитета и заштите животне средине (у трајању од два дана);
 • финансијско управљање (у трајању од два дана);
 • иновације (у трајању од један дан);
 • извоз – за оне који први пут извозе (у трајању од два дана);
 • припрема за Јединствено европско тржиште (у трајању један дан);
 • информационе технологије и пословање (у трајању од један дан)
 • електронско пословање ( у трајању од један дан)
 • инвестициона спремност (у трајању од два дана);

Консалтинг услуге

Kонсалтинг услуге:

 • помоћ у изради бизнис плана, финансијскаих анализа и кредитних апликација;
 • пословно и финансијско планирање;
 • пружање подршке у развоју иновативности и дијагностификовање иновационих потенцијала малих и средњих предузећа ради повећања њихове конкурентности и отварања нових радних места;
 • провера стања у пословању;
 • израда маркетинг плана за МСПП.
 • припрема и пријављивање за програме надлежних министарстава, Националне агенције за регионални развој, Фонда за развој;
 • припрема и спровођење регионалних развојних стратегија;
 • подршка оснивачима.

Менторинг

Менторинг за МСПП

Менторинг програм је део националног програма за подршку малим и средњим предузећима и предузетницима, који се реализује по методологији која је развијена у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (ЈИЦА).

Менторинг програм је специфична врста нефинансијске подршке предузећима и предузетницима, који су суочени са извесним проблемима у текућем пословању или се налазе у пресудном тренутку за даљи развој.

Менторинг програм представља заједнички рад ментора и предузетника у циљу налажења најповољнијих решења за будуће пословање. Ментор помаже предузетнику да проучи тренутну пословну ситуацију, евентуалне проблеме и сметње за даљи развој.

Менторинг услуга је временски ограничена. Процес започиње заједничком анализом тренутног стања и проблема, наставља се припремом плана за превазилажење потешкоћа и сарадњом на реализацији планираних активности.