Менторинг

Менторинг за МСПП

Менторинг програм је део националног програма за подршку малим и средњим предузећима и предузетницима, који се реализује по методологији која је развијена у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (ЈИЦА). Менторинг програм је специфична врста нефинансијске подршке предузећима и предузетницима, који су суочени са извесним проблемима у текућем пословању или се налазе у пресудном тренутку за даљи развој.

Менторинг програм представља заједнички рад ментора и предузетника у циљу налажења најповољнијих решења за будуће пословање. Ментор помаже предузетнику да проучи тренутну пословну ситуацију, евентуалне проблеме и сметње за даљи развој.

Менторинг услуга је временски ограничена. Процес започиње заједничком анализом тренутног стања  и проблема, наставља се припремом плана за превазилажење потешкоћа и сарадњом на реализацији планираних активности.