Контакт

Адреса : Трг косовских јунака 6, V спрат (зграда Дома Синдиката), 37000 Крушевац

Телефон : 037/202-336

Е-маил адреса: office@arrro.rs

Текући рачун: 205-203887-12
Комерцијална банка АД Београд

Трезор: 840-0000000841743-03

Шифра делатности: 7022 – консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем

ПИБ: 108385333

Матични број: 20988037

Пошаљите нам поруку