Консалтинг услуге

Kонсалтинг услуге:

  • помоћ у изради бизнис плана, финансијских анализа и кредитних апликација;
  • пословно и финансијско планирање;
  • пружање подршке у развоју иновативности и дијагностификовање иновационих потенцијала малих и средњих предузећа ради повећања њихове конкурентности и отварања нових радних места;
  • провера стања у пословању;
  • израда маркетинг плана за МСПП.
  • припрема и пријављивање за програме надлежних министарстава, Националне агенције за регионални развој, Фонда за развој;
  • припрема и спровођење регионалних развојних стратегија;
  • подршка оснивачима.