Информације

Информације у вези са:

 • започињањем пословања и пословањем постојећег сектора МСПП;
 • националним програмима за подршку МСПП;
 • доступним изворима финансирања за МСПП (домаћим и страним);
 • коришћењем база података Регионалне развојне агенције;
 • правном регулативом из области пословања;
 • удруживањем МСПП, формирањем и радом кластера, удружења, задруга;
 • иновацијама и заштитом интелектуалне својине;
 • могућностима стварања пословних партнерстава;
 • специјализованим услугама и пружаоцима тих услуга;
 • пословним и иновативним инкубатора;
 • националним прописима и стратешким документима од значаја за регионални развој;
 • доступним домаћим и међународним програмима и пројектима из области регионалног развоја;
 • активним и потенцијалним инвеститорима у Региону;
 • примерима добре праксе из области регионалног развоја и другим информацијама од значаја за Регион;
 • осталим информисањем према захтеву клијената.