Агенција за регионални развој Расинског округа

Агенција за регионални развој Расинског округа основана је у децембру 2013. године. Оснивачи агенције су свих шест локалних самоуправа Расинског округа – град Крушевац, општине Трстеник, Александровац, Брус, Варварин и Ћићевац.

Визија

Визија Агенције је да постане кључни носилац развојних процеса у Расинском округу кроз креирање и имплементацију развојних стратегија, пројеката и програма, стварањем бренда округа кроз партнерске односе са свим релавантним факторима економског и друштвеног развоја.

Мисија

Мисија Агенције је да допринесе социо-економском развоју Расинског округа као области погодне за рад, живот, инвестирање и пословање, кроз подизање нивоа конкурентности целог региона, давањем доприноса у изради и примени локалних и регионалних стратешких докумената и давањем техничке подршке у изради у реализацији домаћих и међународних програма и пројеката.

Циљ

Основни циљ Агенције је да допринесе унапређењу друштвено-економског развоја и подизању квалитета животног стандарда у Расинској области.

Специфични циљеви:

 • унапредити постојеће и изградити нове унутрашње капацитете Агенције за управљање процесом регионалног развоја;
 • изградити добре пословне односе Агенције са партнерима на регионалном, националном и међународном нивоу;
 • унапредити међуопштинску сарадњу у Расинској области;
 • унапредити институционалне капацитете на локалном и регионалном нивоу за процесе:
  • стратешког и акционог планирања,
  • дефинисања мера и сповођења програма подршке за одрживи развој (рурални развој, екологија, енергетска ефикасност, образовање…),
  • припреме и реализације пројеката.
 • унапредити пословни амбијент и развити инструменте подршке за МСП сектор;
 • дефинисати мере и спровести програме подршке за развој пољопривреде и села;
 • успоставити “банку знања“ о свим битним питањима и подацима везаним за регионални развој Расинске области;
 • промовисати потенцијале и лобирати за интересе унапређења регионалног развоја Расинске области;