Arrro

Расписан је Јавни позив за спровођење пакета услуга за младе и жене предузетницa који се реализује преко Развојне агенције Србије и акредитованих регионалних развојних агенција

Jaвни позив за спровођење пакета услуга за младе и жене предузетнице објављује се у складу са Програмом стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2023. години, Министарства привреде, који се реализује преко Развојне агенције Србије и акредитованих регионалних развојних агенција

1)    Пакет услуга за младе

Пакет услуга које АРРА пружају младима у оквиру овог програма подразумевају помоћ стручног лица из АРРА младом потенцијалном или новооснованом предузетнику, старости од 18 до 35 година. Помоћ се састоји од расположивих стандардизованих саветодавн

 

их услуга, обуке „Обука за почетнике у пословању”, једне/више специјализованих обука  и менторинг услуге у трајању до 40 сати.

2)    Пакет услуга за жене предузетнице

Пакет услуга које АРРА пружају женама предузетницама у оквиру овог програма подразумевају помоћ стручног лица из АРРА привредном субјекту чији оснивач или власник је жена или је жена један од власника са већинским уделом у власништву (минимум 50%) и један од законских заступника. У привредном друштву које има више оснивача, минимални удео који мора бити у власништву једне или више жена је 50% и један од законских заступника мора бити жена.

Помоћ се састоји од расположивих стандардизованих саветодавних услуга, једне или више специјализованих обука  и менторинг услуге у трајању до 40 сати. Обука „Обука за почетнике у пословању” је обавезна за предузетнице које су регистрованe у Агенцији за привредне регистре најраније две године у односу на годину подношења захтева.

Менторинг је свеобухватан и релативно дуг процес подршке привредним субјектима који се налазе у пресудном тренутку за развој или опстанак. Представља заједнички рад ментора и привредног субјекта у циљу превазилажења тренутне ситуације и налажења најповољнијих решења за будуће пословање. Кроз овај приступ, привредни субјекат прима равномерну, временски распоређену континуирану подршку, ради постизања што бољих резултата. Јапанска искуства у обављању менторинга су показала да су ефекти оваквог вида консалтинга далеко већи од повремених и краткорочних савета.

Процес менторинга представља стручну помоћ коју у дужем временском периоду стручно лице – ментор пружа привредном субјекту.

У зависности од потребе привредног субјекта, за време спровођења Програма, ментор може да алоцира од 25 до 50 сати на један привредни субјект.

За све инфрмације обратите се акредитванј развојној агенцији.

Katarina Krstanović

Saradnik za ljudske resurse

Mob: 060/8355-368

www.arrro.rs

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *