You are currently viewing ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА УЛАЗАК У ЛАНЦЕ ДОБАВЉАЧА МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОМПАНИЈА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА УЛАЗАК У ЛАНЦЕ ДОБАВЉАЧА МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОМПАНИЈА

Развојна агенција Србије (у даљем тексту: Агенција) кроз спровођење вишегодишњег Програма подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија (у даљем тексту: Програм) има за циљ подизање капацитета привредних друштава у сврху укључивања у међународне ланце вредности мултинационалних компанија (у даљем тексту: МНК).

Бесповратна средства се могу се доделити за реализацију мера интервенција под којима се подразумева подршка за улагање у материјалну имовину, подршка за улагање у нематеријалну имовину, консултантска подршка, као и подршка за успостављање сарадње са МНК.

Корисник може остварити право на једну или више мера интервенције у складу са потребама пословања, достављеним Писмом препоруке МНК/Писмом препоруке Добављача МНК, као и оствареним бодовима након окончања поступка дијагностике пословних перформанси.

Јавни позив је објављен 04. маја 2023. године и трајаће до 05. јуна 2023. године.

Све информације на линку :

https://ras.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-privrednim-drustvima-za-ulazak-u-lance-dobavljaca-multinacionalnih-kompanija-u-2022-godini-1