You are currently viewing ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Фонд за развој РС  обавештава све заинтересоване да се од 01. новембра
2022. године,  у 16. часова, ОБУСТАВЉА пријем нових захтева за доделу
бесповратних средстава у оквиру Програма подстицања развоја
предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању  у
2022. години.

Пријем нове документације се обуставља због великог броја пристиглих
захтева, по чијој обради ће, према проценама, бити утрошена намењена
бесповратна средства Министарства привреде за спровођење наведеног
програма у 2022. години.