You are currently viewing ИНФО ДАН И ОБУКА У Гимназији у Трстенику

ИНФО ДАН И ОБУКА У Гимназији у Трстенику

Агенција за регионални развој Расинског округа је у склопу својих редовних активности је у  периоду 10.- 11-10. 2022. године у Трстенику  реализовала два догађаја: Инфо дан и предузетничку обуку . Догађаји су реализовани у Гимназији у Трстенику..

ИНФО дани су намењени ученицима средњих школа, реч је о . догађају  отвореног типа што значи да сви који желе могу  добити информације о активностима које Агенција за регионални развој пружа као и о мерама подршке других установа, институција и министарстава које су намељњена потенцијалним предузетницима и предузетницима. Ученици су добили могућност да  се информишу о могућностима и начинима за покретање посла, расположивим изворима финансирања, институцијама које пружају подршку развоју предузетништва и другим релавантним информацијама од значаја за предузетнишво.

Предузетничка обука је пружила могућност ученицима да  се упознају са основама предузетништва, корацима у писању пословног плана, правним аспектима пословања који се односе на регистрацију привредних субјеката као и о расположивим изворима финансирања за покретање и унапређење посла. Стандардизована обука се реализје по методологији Развојне агенције Србије, а спроводе је сертификовани тренери са вишегодишњим искуством у раду .