You are currently viewing Министарство привреде у сарадњи са Развојном агенцијом Србије и уз подршку пројекта „Србија

Министарство привреде у сарадњи са Развојном агенцијом Србије и уз подршку пројекта „Србија

Министарство привреде у сарадњи са
Развојном агенцијом Србије и уз
подршку пројекта „Србија и ЕУ – Опрема
за привреду“ који финансира Европска
унија, додељује бесповратна средства
микро и малим предузећима,
предузетницима и задругама.

Програм спроводи Министарство
привреде у сарадњи са Развојном
агенцијом Србије и одабраним пословним
банкама и лизинг компанијама:

* БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА  А. Д.
Београд

* BANCA INTESA А.Д. Београд

* OTP BANKA Србија А.Д. Нови Сад

* NLB KOMERCIJALNA BANKA A.Д. Београд

* ERSTE BANK А.Д. Нови Сад

* EUROBANK DIREKTNA А.Д. Београд

* INTESA LEASING ДОО Београд
* UNICREDIT LEASING Srbija doo Beograd

Пријаве за доделу бесповратних
средстава, заједно са осталом
документацијом и захтевом за кредит
односно финансијски лизинг, предају се
или достављају електронски у једној од
експозитура/филијала пословних банака
и лизинг компанија које учествују у
реализацији овог програма.