РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од
250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара за незапослене особе са
инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика
предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива
у њему радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези
је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује доприносе за
обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања
обављања делатности.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених,
оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више
незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси
захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 250.000,00
динара, односно 270.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе
са инвалидитетом.
Пре укључивања у меру Национална служба врши проверу испуњености
законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.

За све потребне информације обратите се на телефон 037/202-336 или на електронску пошту office@arrro.rs