You are currently viewing Одабране банке и лизинг компаније за реализацију Програма набавке опреме

Одабране банке и лизинг компаније за реализацију Програма набавке опреме

Како право на учешће у реализацији Програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2020. години могу имати максимално шест најбоље рангираних банака и две најбоље рангиране лизинг компаније,  комисија за оцењивање и селекцију пријава одлучила је да банке партнери Програма буду:

  1. CRÉDIT AGRICOLE БАНКА СРБИЈА, А.Д. Нови Сад
  2. BANCA INTESA А.Д. Београд
  3. БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд
  4. ERSTE BANK А.Д. Нови Сад
  5. PROCREDIT БАНК А.Д. Београд
  6. OTP БАНКА СРБИЈА

Уз ове банке две лизинг компаније, такође, су одабране за партнере Програма, и то INTESA LEASING ДОО БЕОГРАД и UNICREDIT LEASING ДОО Београд.

Ове банке и лизинг компаније су за учеснике овог Програма понудиле посебне, повољније услове кредита, који не морају бити обезбеђени хипотеком на некретнинама, већ пре свега залогом на опреми која се набавља.

Министарство привреде реализује овај Програм у циљу подршке инвестицијама и подстицаја бржем привредном развоју, у сарадњи са Развојном агенцијом Србије. За овај програм је у 2020. години опредељено 2.000.000.000 динара бесповратних средстава.

Очекује се да Јавни позив за привредне субјекте за доделу бесповратних средстава по овом Програму буде расписан у другој половини марта месеца 2020. године. 

Оставите одговор