You are currently viewing Пројекат „Трансфер знања и искуства за бољи приступ развојним фондовима ЕУ“

Пројекат „Трансфер знања и искуства за бољи приступ развојним фондовима ЕУ“

Агенција за регионални развој Расинског округа у мају месецу 2019. године аплицирала је код Развојне Агенције Србије по позиву “Програм за унапређење сарадње И подизање капацитета на регионалном и локалном нивоу” са пројектом “Трансфер знања И искуства за бољи приступ развојним фондовима ЕУ”.
Пројекат је прошао прву фазу оцењивања од стране стручне комисије и у децембру месецу менаџер пројекта, Соња Јевремовић и асистент пројекта , Маја Марковић исти су усмено одбранили.
Пројекат је одобрен и приступило се његовој реализацији.

Општи циљ пројекта је подизање капацитета локалних самоуправа и других релевантних субјеката Расинског округа за коришћење доступних донаторских средстава за област пољопривреде и руралног развоја.
Пројектом је планирано да се принципи пословања и повезивања у ЕУ приближе свим релевантним чиниоцима из Округа на један конкретан начин, да би се они уз пуно уважавање и примену постојеће регулативе у Србији оснажили да приступе могућностима програма ЕУ који су извесни.
Од суштинског је значаја оснаживање руралног становништва да учествује у изради политика и пројекта руралног развоја кроз локалне акционе групе (ЛАГ-ове), као део ЛЕАДЕР приступа. Овај приступ део је националних и стратешких програмских докумената, и као такав већ је привукао интересовање локалних заинтересованих страна у процесу стварања партнерства између јавног, приватног и цивилног сектора.

Током реализације пројекта предвиђене су активности сарадње са међународним експертима из ЕУ (Словеније) које имају огромно знање и искуство у коришћењу Фондова ЕУ кроз различите програме, а све у циљу унапређења квалитета живота људи обухватајући различите области живота и рада људи. Едукације кључних актера на регионалном нивоу омогућиће им се да стекну веома битна искуствена знања која су примењива у пракси.Поред сарадње на међународним нивоу, оствариће се и сарадња са релевантим експертима из Републике Србије ( Чачак) који већ имају искуства са формирањем ЛАГ-ова на територији наше државе.
Поред подизања капацитета ЈЛС даће се велики допринос на њивово међуинституционално повезивање како на самом региону тако и са партнерима из Словеније. Подизањем свести и информисаности шире друшвене заједнице охрабриће се сви појединци из Округа да у будућем периоду нађу своје место у новоформираним ЛАГ-овима и буду генератори развоја Округа.
Пројекат ће трајати 9 месеци и њиме ће бити обухваћени представници релевантних инстиуција са територије целог Расинског округа.