You are currently viewing Програм подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме

Програм подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме

Министарство привреде обавештава све заинтересоване да je од 30. октобра 2019. године, поново отворен пријем захтева за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2019. години, и да су обезбеђена додатна средства за реализацију Програма у износу од 200 милиона динара.

Последњим изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2019. години, такође је омогућено да се средства могу користити и за набавку машина и опреме за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката сопствене производње као и да корисници бесповратних средстава могу да буду и средња правна лица.

Пријем захтева ће се вршити све док се не утроше преостала бесповратна средства Министарства.

Потребну документацију и списак банака које учествују у овом програму можете видети на сајту Министарства Привреде.