You are currently viewing Други Јавни позив за подношење предлога пројекта за набавку опреме и увођење услуга ЕУ ПРO

Други Јавни позив за подношење предлога пројекта за набавку опреме и увођење услуга ЕУ ПРO

Прихватљиве активности у оквиру овог Позива обухватају:
1. Набавку опреме у циљу побољшања квалитета постојећих или развоја нових производа, повећане продуктивности, подршке развоја производа са вишом додатом вредношћу, подршке увођењу иновација и олакшаног ширења тржишта (минимум 80%вредности укупног пројекта)
2. Увођење услуга које доприносе побољшању квалитета постојећих или развоју нових производа, повећању продуктивности, подршци развоју производа са вишом додатом вредношћу, подршци увођењу иновација и олакшаном ширењу тржишта (до 20 & вредности пројекта)
Активности су подељене на два ЛОТ-а.
Право на учешће за оба ЛОТ-а имају предузетници, микро и мала предузећа, регистрована за производњу у периоду између 1. јануара 2014. и 31. децембра 2018. године, с тим што је за ЛОТ 2 додатни услов да МСП буду у групи брзорастућих предузећа и предузетника и/или усмерена на извоз
Износ гранта : ЛОТ1:10.000-30.000  (20% учешће корисника гранта)
ЛОТ2:30.000€ -70.000 (30% учешће корисника гранта)

Рок за подношење пријава је 10. новембар 2019. 24:00 h

Све информације на линку.