You are currently viewing ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ДИГИТАЛНОЈ ТРАНСФОРМАЦИЈИ ММСП

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ДИГИТАЛНОЈ ТРАНСФОРМАЦИЈИ ММСП

RASРазвојна агенција Србије расписује Јавни позив у складу са Годишњим програмом рада Развојне агенције Србије за 2019. годину и Меморандумом о разумевању о спровођењу Програма подршке дигиталној трансформацији ММСП за 2019. годину закљученим са Немачком организацијом за међународну сарадњу (даље: ГИЗ).

Циљ Програма подршке дигиталној трансформацији ММСП је да се створи јасна инфраструктура за подршку ММСП у процесу дигиталне трансформације.

Овај процес захтева стратешки приступ, како у анализи постојећег стања, тако и у планирању будућих пословних активности. Један од кључних предуслова за успех и постизање пуног ефекта дигиталне трансформације је увођење нових пословних модела и принципа пословања заснованих на доступним дигиталним алатима.

Подносилац пријаве може поднети само једну Пријаву пројекта за учешће у Програму.

Расположива средства се одобравају појединачно Корисницима, као суфинансирање у висини до 50% износа оправданих трошкова без ПДВ, за сваку пројектну активност, по принципу рефундације.

Максималан износ одобрених средстава по Кориснику је 600.000,00 динара.

Све информације и потребна документација на линку.

Оставите одговор