ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНИХ КУЛТУРА У 2019. ГОДИНИ

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА расписало је јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје а инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у 2019. години.

Подстицаји Јавног позива обухватају инвестиције у набавку нових машина
и опреме за:
1) примарну производњу биљних култура у заштићеном простору;
2) примарну производњу воћа и грожђа;
3) примарну производњу поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља;
4) убирање воћа, грожђа, поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља;
5) примарну производњу житарица, индустријског и крмног биља;
6) обраду земљишта, заштиту биљака од болести, корова и штеточина,
прихрањивање/ђубрење, бербу и транспорт примарних пољопривредних производа;
7) наводњавање биљних култура.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних
газдинстава) и налазе се у активном статусу, и то:
1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
2) предузетник;
3) привредно друштво;
4) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар
као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних
газдинстава у активном статусу;
5) средња школа;
6) научноистраживачка организација у области пољопривреде.

Рок за подношење пријава: 30.08.2019.

Све информације на линку.

Оставите одговор