You are currently viewing Позив за подношење предлога пројеката

Позив за подношење предлога пројеката

skgoСтална конференција градова и општина (СКГО) и Немачка развојна сарадња коју спроводи ГИЗ у оквиру пројекта “Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији – Иницијатива за инклузију“, расписују конкурс за избор осам локалних самоуправа који ће добити подршку за реализацију пројеката у циљу спровођења иновативних и одрживих решења за запошљавање теже запошљивих група становништва.

Предлози пројеката морају бити усклађени са националним и локалним стратешким документима, а намењени су стварању нових могућности за запошљавање повратника из земаља ЕУ – тражилаца азила, Рома и других маргинализованих друштвених група. Такође, пројекат треба да допринесе подизању осетљивости локалних заједница на потребе и проблеме са којима се суочавају наведене категорије незапослених. Максимални износ грантова који је на располагању за појединачне пројекте у оквиру Позива износи 150.000 евра.

Рок за подношење предлога пројеката је 14. јун 2019. године до 15.00 часова.

Све информације на линку.