You are currently viewing Одржана Пословна обука у оквиру пројекта “Управљање миграцијама и подршка повратку тражилаца азила”, финансираног од стране Министарства за економску сарадњу и развој СР Немачке

Одржана Пословна обука у оквиру пројекта “Управљање миграцијама и подршка повратку тражилаца азила”, финансираног од стране Министарства за економску сарадњу и развој СР Немачке

Агенција за регионални развој Расинског округа уз подршку организације Хелп – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. која је јануара 2018. године, почела реализацију пројекта “Управљање миграцијама и подршка повратку тражилаца азила”, финансираног од стране Министарства за економску сарадњу и развој СР Немачке преко немачке организације за међународну сарадњу ГИЗ успешно је реализовала једнодневну пословну обуку за кориснике грантова по овом програму.

Циљ овог пројекта је спречавање миграција и пружање подршке повратницима по Уговору о реадмисији, тражиоцима азила и другим припадницима угрожених група становништва путем запошљавања, самозапошљавања и обука.

Пословна обука је одржана у среду 24.04.2019. са почетком у 10:00 часова у Дому културе :“Марко Орловић” у Крушевцу.