You are currently viewing ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ

Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2019. години спроводи Министарство привреде  у сарадњи са Развојном агенцијом Србије  и одабраним пословним банкама и лизинг компанијама:
  1. БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, Београд
  2. PROCREDIT БАНКА А.Д. Београд
  3. ERSTE BANK А.Д. Нови Сад
  4. EUROBANK АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, Београд
  5. CRÉDIT AGRICOLE БАНКА СРБИЈА, А.Д. Нови Сад
  6. HALKBANK, Београд
  1. RAIFFEISEN LEASING ДОО Београд
  2. UNICREDIT LEASING ДОО Београд
Укупно расположива средства за реализацију Програма износе 1.000.000.000,00 динара. Општи циљ Програма јесте јачање конкурентности привредних субјеката, унапређење њиховог пословања и интернационализације, као и креирање нових радних места кроз инвестиције у опрему.
Средства опредељена Програмом намењена су за суфинансирање набавке нове производне опреме и опреме директно укључене у процес производње размењивих добара и извођење грађевинских радова , и то:
1) производне опреме и/или машина;
2) транспортно-манипулативних средстава укључених у процес производње и унутрашњег транспорта;
3) делова, специјализованих алата за машине или других капиталних добара;
4) грађевинске механизације за потребе обављања грађевинских радова.
Право да се пријаве на конкурс за доделу бесповратних средстава имају:
1) правна лица, регистрована у АПР као привредна друштва или задруге, која су разврстана на микро или мала правна лица у складу са Законом о рачуноводству  према финансијским извештајима за 2017. годину, као и
2) предузетници регистровани у АПР.
Привредни субјекти који задовоље услове Програма и којима банке, односно лизинг компаније укључене у реализацију Програма, условно одобре кредит односно финансирање могу остварити право на суфинансирање до 25% нето вредности набавке производне опреме. Привредни субјекат је у обавези да обезбеди учешће у висини 5% нето вредности производне опреме, док ће се преосталих 70% нето вредности производне опреме обезбедити из кредита пословних банака или финансијског лизинга лизинг компанија укључених у спровођење овог Програма.
Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше.
Потребну документацију и остале услове погледајте на сајту Развојне агенције Србије.

Оставите одговор