You are currently viewing ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ РАДИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЕФИКАСНОГ КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГИЈЕ У 2019. ГОДИНИ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ РАДИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЕФИКАСНОГ КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГИЈЕ У 2019. ГОДИНИ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

  • Предмет јавног позива је финансирање пројектата унапређења енергетске ефикасности у јединицама локалне самоуправе, као и градским општинама којима се реализују мере у складу са Уредбом о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2019. години.
  • Укупно бесповратна средства која се додељују у јавном позиву износе до 325 милиона динара.
  • Право на подношење пријава имају јединице локалне самоуправе, као и градске општине.
  • Датум објављивања у дневном листу „Политика” 26. фебруар 2019. године.
  • Рок за подношење пријава: пријаве треба да пристигну на писарницу Министарства рударства и енергетике (Краља Милана 36) и буду оверене печатом пријема до 27. марта 2019. године до 15 сати.
  • Одлука о избору биће објављена на интернет страници Министарства, http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi
  • За информације у вези Јавног позива можете се обратити на електронску адресу fondee @mre.gov.rs