You are currently viewing Јадранка Јоксимовић: Одрживи регионални развој Србије је жила куцавица европских интеграција

Јадранка Јоксимовић: Одрживи регионални развој Србије је жила куцавица европских интеграција

У Београду дана 13.02.2019. године  Министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић  и бугарски амбасадор у Србији Радико Влајков учествовали су на округлом столу на тему  „Улога акредитованих регионалних развојних агенција у креирању политике одрживог развоја у Србији и припрема за кохезиону политику ЕУ “, коју су организовали Министарство за европске интеграције и регионална агенција за развој Источне Србије РАРИС.

Јоксимовић је рекла да је сарадња  агенција са министарством на чијем је челу веома важна и да су развојне агенције важан део и носиоци процеса регионалног развоја.

Јоксимовић је рекла да је током свог мандата исти фокус ставила на политички процес европских интеграција и на коришћење приступних фондова и припрему Србије за прелазак на кохезиону политику када постане чланица ЕУ.

Подвукла је и да ће регионалне развојне агенције бити носећа институционална мрежа за припрему и спровођење политике регионалног развоја и преласка на кохезиону политику.

Више информација на сајту Министарства за европске интеграције.