You are currently viewing Други позив за пружање техничке подршке у процесу планирања и програмског буџетирања у оквиру Програма Exchange 5

Други позив за пружање техничке подршке у процесу планирања и програмског буџетирања у оквиру Програма Exchange 5

У оквиру Програма Exchange 5 објављен је други позив за избор локалних самоуправа за директну техничку подршку за свеобухватни процес локалног планирања и програмског буџетирања (очекивана је подршка за најмање 4 ЛС).
У оквиру предметног позива Програм Exchange 5 ће у периоду од марта 2019. до априла 2020. године пружити подршку изабраним локалним самоуправама у свим фазама буџетског циклуса, а посебно:

– Стручну подршку у даљем унапређењу процеса израде Одлуке о буџету у складу са Упутством за израду програмског буџета прописаним од стране МФИН.
– Техничку подршку у унапређењу процеса планирања капиталних пројеката у складу са Уредбом о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката и пратећим поџаконским актима.
– Подршку током израде извештаја о извршењу буџета у складу са Упутством за праћење и извештавање о учинку програма прописаним од стране МФИН.
Програмска подршка ће поред изградње административних капацитета допринети и унапређењу програмске структуре буџета за наредне буџетске циклусе, али и припреми корисничких ЛС да одговоре на захтеве новог планског система.
Прилику да учествују на објављеном позиву имају све ЛС изузев 8 локалних самоуправа којима је подршка додељена на основу првог позива из 2017. године у оквиру Програма  Exchange 5.

Рок за конкурисање по овом позиву је 21. фебруар 2019. године.

Додатне информације и потребну документацију можете да погледате на линку: Exchange 5

Оставите одговор