You are currently viewing Подршка ЕУ инклузији Рома – Компонента 2 – Грант шема – Позив за подношење пројеката

Подршка ЕУ инклузији Рома – Компонента 2 – Грант шема – Позив за подношење пројеката

Програм “Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома”

Референтни број: 757/1

Отворени позив

Датум објаве: 03.12.2018.

Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије, објављује позив за подношење предлога пројеката у оквиру Програма “Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома”, који финансира Европска Унија кроз Програм ИПА 2016 – Инструмент за Претприступну помоћ ИИ (ИПА ИИ), а који спроводи Стална конференција градова општина – Савез градова и општина Србије.

Смернице за апликанте и сва пратећа документација на енглеском, српском и ромском језику су доступне за преузимање на овој страници.

Напомињемо да се концепти предлога пројеката достављају на енглеском језику, док се комплетна пријава предлога пројекта може доставити на енглеском или српском језику.

Такође напомињемо да је превод пројектне документације на ромски језик само информативног карактера и не користи се за попуњавање.

Крајњи рок за достављање предлога пројеката је 18. фебруар 2019. године.

Документи:

Local Publication Notice_EN.doc

Local Publication Notice_SRB.docx

Local Publication Notice_ROM.doc

Guidelines for Applicants_EN.docx

Guidelines for Applicants_SRB.docx

Guidelines for Applicants_ROM.docx

Annexes to the Guidelines_EN.zip

Annexes to the Guidelines_SRB.zip

Annexes to the Guidelines_ROM.zip

Оставите одговор