You are currently viewing Јавни позив за доделу бесповратних средстава у циљу подстицања самозапошљавања

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у циљу подстицања самозапошљавања

Пројекат за доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике (у даљем тексту: Пројекат)  финансира  Кабинета министра без портфеља задужен за демографију и популациону политику Републике Србије уз суфинансијску подршку Општине Ћићевац  која спроводи пројекат. Пројекат се реализује  у оквиру   мере  популационе политике- усклађивања рада и родитељства. Укупно опредељена средства за реализацију ове мере популационе политике у оквиру Пројекта износе 7.000.000 динара, при чему је предвиђена додела субвенција за почетнике у пословању у износу од 350.000,00 динара по кориснику.

Циљ популационе мере у оквиру Пројекта  је  унапређење квалитета живота као један од важних услова за рехабилитацију рађања и родитељства кроз подстицање и унапређење предузетништва код родитеља, брачних парова са територије општине Ћићевац.

II  УСЛОВИ КОНКУРСА

Право на доделу субвенција- грантова у износу од 350.000,00 динара  имају:

– незапослени самохрани родитељи, незапослени брачни парови  који имају најмање једно малолетно дете или без деце, као и незапослени ванбрачни парови  који имају најмање једно малолетно дете или без деце у старосној доби  од 18 до 45 година  са пребивалиштем на територији општине Ћићевац најмање годину дана и који у тренутку подношења пријаве немају регистровани привредни субјекат или су почетници у пословању (предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније у 2017. години) који су завршили предузетничку обуку за развој предузетништва .

Незапослено лице мора  да региструје и отпочне обављање регистроване делатности након одобрења  средстава, а најкасније до датума потписивања уговора. Регистрација и отпочињање обављања регистроване делатности пре донете одлуке о додели субвенције, не ствара обавезу да ће субвенција бити одобрена.

Заинтересована лица за подношење пријаве на јавни позив морају да прођу обуку пре подношења захтева. Лица која су већ била на обуци и имају доказ за то нису у обавези да поново прођу кроз обуку. Пријављивање за обуку се врши у општини Ћићевац.

Пројекат се реализује у две фазе

Прва фаза – Предузетничке обуке

Друга фаза – Додела бесповратних средстава и менторинг

Све информације на линку Општине Ћићевац.

Оставите одговор