You are currently viewing Успешно рализована промоција Јавног позива за спровођење стандардизоване услуге менторинг у 2018. години

Успешно рализована промоција Јавног позива за спровођење стандардизоване услуге менторинг у 2018. години

Агенција за регионални развој Расинског округа , 09.05.2018 године у просторијама Центра за стручно усавршавање организовала је промоцију Јавног позива за спровођење стандардизоване услуге менторинга у 2018ој години.

Процес менторинга одвија се по методологији РАС, развијеној у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (ЈИЦА). Методологија одређује кораке у процесу у оквиру којег стручно лице- ментор спроводи у директном контакту и раду са власником и/или законским заступником привредног субјекта, односно менаџментом/управом задруга, одређени број сати (од 25 до 50 по кориснику) и то у просторијама корисника (не мање од 75% од укупног броја предвиђених сати). Власник и/или законски заступник привредног субјекта и менаџмент/управа задруга (односно делегирана лица органа управе задруге) и ментор заједно проучавају актуелно пословање, разлоге тренутних проблема или сметње за даљи развој, најважније потенцијале за раст, те на основу констатованог стања ментор и корисник менторинг услуге припремају план/пројекат развоја.