You are currently viewing Одржана промоција програма за представнике Јединица Локалне Самоуправе

Одржана промоција програма за представнике Јединица Локалне Самоуправе

Агенција за регионални развој Расинског округа, 09.03.2018. године одршала је промоцију програма за представнике Јединица Локалне Самоуправе. Реч је о програму:

Уредба о утврђивању програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2018.

Намена средстава

 • За меру суфинансирања јединица локалних самоуправа за израду пројектно- техничке документације  намењен је износ од 143.000.000,00 динара;
 • За меру суфинансирања годишње чланарине јединица локалних самоуправа за рад и пословање акредитованих регионалних развојних агенција у износу 30.000.000,00 динара;

Специфични циљеви програма су

 • Подршка јелдиницама локалне самоуправе кроз суфинансирање израде пројектно-техничке документације од значаја за регионални и локални развој;
 • Јачање институционалних капацитета ЈЛС кроз суфинансирање годишње чланарине за рад и пословање АРРА;

Право на коришћење  бесповратних средстава имају ЈЛС

 • Свака ЈЛС може да поднесе једну пријаву за израду пројектно-техничке документације;
 • Уколико се пријава односи на израду више врста пројектно техничке документације,сва пројектно техничка документација мора да се односи на исти инфраструктурни пројекат;

Предмет финансирања

 1. Развој и унапређење пословне инфраструктуре (индустријске зоне, индустрисјко-технолошки паркови, пословне зоне, пословни инкубатори и кластери);
 2. Ревитализација браунфилд имфраструктуре;
 3. Развој саобраћајне и комуналне инфраструктуре;

Намена бесповратних средстава

 • За израду следећих врста пројектно-техничке документације:

1.претходна студија изводљивсти;

2.студија оправданости;

3.студија о процени утицаја на животну средину;

4.генерални пројекат;

5.идејно решење;

6.идејни пројекат;

7.пројекат за грађевинску дозволу;

8.пројекат за извођење;

Суфинасирање зависи од степена развијености ЈСЛ

 • До 30% за ЈЛС из прве групе;
 • До 50% за ЈЛС из другегрупе;
 • До 70% за ЈЛС из треће групе;
 • До 90% за ЈЛС из четврте групе;

Подносилац пријаве утврђује висину захтева за суфинансирање у складу са ценом из најниже понуде.

Све административне трошкове који настану приликом израде пројектно техничке документације која је предмет суфинансирања. Јавни позив важи до 20.марта 2018.

Оставите одговор