You are currently viewing „Агромалим“ највећи пољопривредни сајам у западној Румунији

„Агромалим“ највећи пољопривредни сајам у западној Румунији

У периоду од 7. до 10. септембра у Араду одржаће се „Агромалим“, највећи пољопривредни сајам у западној Румунији и један од најважнијих на националном нивоу. Биће изложене пољопривредне технологије, пољопривредне машине и опрема, биљне културе, системи за узгој и сточну храну, ветеринарски лекови и инструменти, опрема за прехрамбену индустрију, производи од прехрамбених производа, технике паковања, консултантске услуге, часописи, књиге и специјални каталози.

У оквиру сајма одржаће се и међународни пословни (Б2Б) сусрети под покровитељством Европске мреже предузетништва. Више информација можете добити на линку https://agromalim.b2match.io где се може извршити и регистрација. Учешће на Б2Б сусретима је бесплатно.