You are currently viewing Јавни позив за спровођење менторинг услуге

Јавни позив за спровођење менторинг услуге

Јавни позив за спровођење стандардизоване услуге менторинга објављује се у складу са Програмом Министарства привреде – Стандардизовани сет услуга (ССУ) за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2017. години, који се реализује преко акредитованих развојних агенција (АРРА).

Коме је намењен менторинг: 

Услуга менторинга је намењена микро, малим и средњим привредним друштвима и предузетницима, као и задругама

Циљ менторинга:

Пружање  подршке несметаном развоју и смањење броја неуспешних привредних субјеката и задруга, кроз пружање свеобухватне и благовремене подршке корисницима.

Услуга се односи на бесплатан менторинг за микро, мала и средња привредна друштва, предузетнике и задруге, који послују до три године или се налазе у критичном тренутку за њихов даљи развој или за опстанак на тржишту.

Заинтересовани кандидати подносе пријаве у три категорије:

 • Новоосновани привредни субјекти – не старији од 3 године од дана објављивања Јавног позива;
 • Постојећи привредни субјекти – регистровани пре априла 2014. године;
 • Задруге.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

  • регистровани на територији Републике Србије;
  • имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
  • не обављају делатност у оквиру војне индустрије и не организују игре на срећу/лутрију.Право на учешће на јавном позиву за пружање услуге менторинг имају:
 1. Микро, мала и средња привредна друштва и предузетници, а који испуњавају следеће услове:
 2. Задруге које испуњавају следеће услове:
  • да је оријентисана ка подршци ММСПП и оснивачким актом то јасно дефинише;
  • да је делатност задруге производња и занатске услуге;
  • да имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
  • да не обављају делатност у оквиру војне индустрије и не организују игре на срећу/лутрију.

Менторинг чини скуп следећих услуга:

 • Дијагностиковање како би се разумела тренутна ситуација у привредном субјекту односно задрузи;
 • Помоћ приликом припремања развојних активности/планова/пројеката како би се достигли циљеви привредног субјекта, задруге;
 • Саветовање и координација за приступање фондовима, новим технологијама, консултантским услугама и друго како би се подстакао развој и унапређење пословања;
 • Помоћ за припремање кредитних апликација за банке и програме подршке за ММСПП и задруге;
 • Помоћ при имплементацији развојних активности/планова/пројеката;
 • Помоћ у проналажењу пословних партнера;
 • Помоћ при проналажењу потребних информација;
 • Консалтинг;
 • Саветовање/коучинг;
 • Обука
 • Упућивање на  одговарајуће специјализоване консултанте.

Процес менторинга одвија се по методологији РАС, развијеној у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (JICA). Методологија одређује кораке у процесу у оквиру којег стручно лице- ментор спроводи у директном контакту и раду са оснивачем и/или одговорним лицем привредног субјекта, односно менаџментом/управом задруга, одређени број сати (од 25 до 50 по кориснику) и то у просторијама корисника (не мање од 75% од укупног броја предвиђених сати). Оснивач и/или одговорно лице привредног субјекта и менаџмент/управa задруга (односно делегирана лица органа управе задруге) и ментор заједно проучавају актуелно пословање, разлоге тренутних проблема или сметње за даљи развој, најважније потенцијале за раст, те на основу констатованог стања ментор и корисник менторинг услуге припремају план/пројекат развоја.

Потребну документацију можете наћи на www.arrro.rs или www.ras.gov или лично у просторијама Агенције за регионални развој расинског округа, Крушевац у улици Танаска Рајића 18, 1/3 и на број телефона: 037 202 336.

Оставите одговор