You are currently viewing Развојна агенција Србије објавила позив за Менторинг за ММСП и задруге

Развојна агенција Србије објавила позив за Менторинг за ММСП и задруге

Јавни позив за реализацију стандардизоване услуге менторинга објављује се у складу са Програмом Министарства привреде – Стандардизовани сет услуга (ССУ) за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2016. години, који се реализује у сарадњи са Развојном агенцијом Србије (РАС) а преко акредитованих развојних агенција (АРРА) са седиштем у Суботици, Зрењанину, Новом Саду, Руми, Београду, Пожаревцу, Крагујевцу, Краљеву, Ужицу, Новом Пазару, Нишу, Лесковцу, Зајечару, Крушевцу и Лозници.

ЦИЉ

Подршка несметаном развоју и смањење броја неуспешних привредних субјеката и задруга.

Процес менторинга одвија се по методологији НАРР (коју је преузела РАС), развијеној у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (JICA). Методологија одређује кораке у процесу у оквиру којег стручно лице-ментор, у директном контакту и раду са оснивачем и/или одговорним лицем привредног субјекта, односно менаџментом/управом задруга, спроводи одређени број сати (од 25 до 50 по кориснику), и то у просторијама корисника. Оснивач и/или одговорно лице привредног субјекта и менаџмент/управa задруга (односно делегирана лица органа управе задруге) и ментор заједно проучавају актуелно пословање, разлоге тренутних проблема или сметње за даљи развој, најважније потенцијале за раст, те на основу констатованог стања ментор и корисник менторинг услуге припремају план/пројекат развоја.

САДРЖАЈ МЕНТОРИНГ УСЛУГА

▪ Дијагностиковање пословања;

▪ Помоћ у припремању развојних активности/планова/пројеката како би се достигли циљеви привредног субјекта, задруге;

▪ Саветовање и координација за приступање фондовима, новим технологијама, консултантским услугама како би се подстакао развој и унапређење пословања;

▪ Помоћ за припремање кредитних апликација за банке и програме подршке за ММСП и задруге;

▪ Помоћ при имплементацији развојних активности/планова/пројеката;

▪ Помоћ у проналажењу пословних партнера;

▪ Саветовање/коучинг;

▪ Обука;

▪ Упућивање на одговарајуће специјализоване консултанте.

УСЛОВИ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Право да учествују у јавном позиву имају:

Микро, мала и средња привредна друштва и предузетници који се баве производњом или пружањем услуга и задруге чија делатност подразумева производњу и занатске услуге, а који испуњавају следеће услове:

▪ већинско домаће приватно власништво, регистровани на територији Републике Србије;

▪ измирене обавезе по основу пореза и доприноса;

▪ не обављају делатност у оквиру војне индустрије и не организују игре на срећу/лутрију,

и задруге који испуњавају следеће услове:

▪ да им дефинисана претежна делатност у Уговору о оснивању (оснивачки акт) подразумева производњу и занатске услуге (осим примарне пољопривредне производње)

▪ да су измирене обавезе по основу пореза и доприноса;

▪ да не обављају делатност у оквиру војне индустрије и не организују игре на срећу/лутрију,

Заинтересовани кандидати подносе пријаве у три категорије:

▪ Новоосновани привредни субјекти (привредна друштва и предузетници) – регистровани после 1. марта 2014. године;

▪ Постојећи привредни субјекти – регистровани пре 1. марта 2014. године;

▪ Задруге.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  1. За новоосноване привредне субјекте:

▪ Попуњен образац 1 – пријава;

▪ Извод о регистрацији предузећа/радње (оверена копија);

  1. За привредне субјекте који су регистровани пре 1. марта 2014. године:

▪ Попуњен образац 1 – пријава;

▪ Извод о регистрацији предузећа/радње, оверена копија

▪ Потврда надлежне Пореске управе да је предузеће/радња – подносилац захтева, измирио све пореске обавезе у претходној години, као и до датума објављивања јавног позива (оригинал или оверена копија);

▪ Биланс стања, биланс успеха и статистички анекс за 2015. годину, за које овлашћено лице из предузећа/радње мора дати писану изјаву да је сваки од докумената веродостојан и истоветан примерку који је достављен Агенцији за привредне регистре на коначну обраду (изјава потписана и оверена печатом привредног субјекта).

  1. За задруге:

▪ Попуњен образац 1 – пријава;

▪ Уверење надлежне пореске управе да је подносилац Пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе), које не сме бити издато пре датума објављивања конкурса (оргинал или оверена копија од стране надлежног органа овере);

▪ Биланс стања, биланс успеха и статистички анекс за 2015. годину, за које овлашћено лице из задруге мора дати писану изјаву да је сваки од докумената веродостојан и истоветан примерку који је достављен Агенцији за привредне регистре на коначну обраду ( изјава потписана и оверена печатом задруге).

ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА

Све информације о јавном позиву можете добити од стране АРРА чији се контакти налазе на сајту Развојне агенције Србије, www.ras.gov.rs, сајту АРРРО www.arrro.rs

Пријаве по објављеном јавном позиву подносе се Агенцији за регионални развој Расинског округа,  Балканска 63, спрат 4. Додатне информације на телефон Агенције 037 418 520  или емиал office@arrro.rs.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЈЕ ДО 21.06.2016. ГОДИНЕ.

Позивају се сви заинтересовани регистровани привредни субјекти да искористе шансу и унапреде своје пословање,искористе бесплатне услуге пружаоца менторских услуга у циљу унапређења свог пословања.
Преузмите документацију кликом на следеће линкове:

Uputstvo za sprovođenje standardizovane usluge mentoringa

Formular- Mentoring

Obrazac 1 – Mentoring

Obrazac 2 – Mentoring