You are currently viewing Реализована дводневна обука из Управљања финансијама

Реализована дводневна обука из Управљања финансијама

Агенција за регионални развој Расинског округа у четвртак и петак, 24. и 25. септембра, реализовала је обуку из финансијског управљања, у сарадњи са Регионалном привредном комором Крушевац. Током два дана, више од петнаест полазника имало је прилику да се упозна са облашћу финансијског пословања.

Управљање и разумевање финансија данас је неопходан услов за опстанак и развој привредних субјеката. Ова пословна је прилика за све руководиоце, али и остале запослене, као и потенцијалне предзетнике, да добију потребно знање за читање и разумевање финансијских извештаја и показатеља, као и праћење токова готовине и израчунавање осталих релевантних економских показатеља‘, истиче Маја Џунић, предавач на обуци.

Сви полазници су добили сертификате о успешно завршеној обуци, која је реализована по методологији Националне агенције за регионални развој, уз подршку ИЦИП пројекта, финансираног од стране ЕУ.

Реализована дводневна обука из Управљања финансијама
Реализована дводневна обука из Управљања финансијама1