You are currently viewing B2B пословни сусрети у Ђеру 7. и 8. октобра

B2B пословни сусрети у Ђеру 7. и 8. октобра

Европска мрежа предузетништва у Мађарској,Привредна комора Мађарске,  Иновациони центарУниверзитета западне Мађарскеи Национална агенција за регионални развој, као коорганизатор позивају Вас да узмете учешћа на међународним пословним сусретимау Ђеру, Мађарска, 07 и 08. октобра 2015. године.

МЕЂУНАРОДНИ ПОСЛОВНИ СУСРЕТИ

ЂЕР, МАЂАРСКА

07 и 08ОКТОБАР 2015.

Међународни пословни сусрети у Мађарској имају за циљ да споје предузећа из суседних земаља и Европе са предузећима из Мађарске. Учесници међународних пословних сусрета добијају могућност да сами изаберу потенцијалне партнере према њиховим карактеристикама и исказаним интересовањем за сарадњу.

Сектори који ће бити заступљени на међународним пословним сусретима у Мађарској су:

  • Прерада и производња хране,
  • Енергија и енергетска ефикасност,
  • Управљање отпадом и рециклажа
  • Прерада дрвета и производи од дрвета
  • Нова решења у производњи хране и безбедност хране

Учешће на пословним сусретима је бесплатно, а учесници сами покрију трошкове превоза и трошкове смештаја.

ПРИЈАВУ ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ПОСЛОВНЕ СУСРЕТЕ МОЖЕТЕ ИЗВРШИТИ ПУТЕМ ЛИНКА:

https://www.b2match.eu/meet2match2015

Рок за регистрацију учесника је 29. септембар 2015.

Контакт особе:

Синиша Тешић Тел: 064 80 18 664 Е-маил: sinisa.tesic@narr.gov.rs

Андрија Бојовић Тел: 064 80 18 607 E-маил:  andrija.bojovic@narr.gov.rs