You are currently viewing Конкурс о условима и начину коришћења подстицаја за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима

Конкурс о условима и начину коришћења подстицаја за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима

Министарство пољопривреде и заштите животне средине објавило је конкурс о условима и начину коришћења подстицаја за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима.

одстицаји обухватају подршку програмима који се односе на унапређење руралне економије за инвестиције које се спроводе с циљем унапређења квалитета живота у руралним подручјима, и то:

1. програму за подршку инвестицијама за изградњу, доградњу и адаптацију објеката и набавку опреме, а ради пружања угоститељских услуга у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству;

2. програму за подршку инвестицијама за набавку опреме за бављење традиционалним занатима који су сертификовани у складу са подзаконским актом којим се уређују послови који се сматрају старим и уметничким занатима, односно послови домаће радиности.

Право на коришћење подстицаја под условима утврђеним овим Конкурсом имају:

1. физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,

2. предузетник и,

3. правно лице.

Детаљније информације о конкурсу можете погледати ОВДЕ.

Прилог 1 погледати ОВДЕ.

Прилог 2 погледати ОВДЕ.

Прилог 3 погледати ОВДЕ.

Конкурс за програме сертификације садног материјала и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља за 2015. годину погледати – ОВДЕ.

Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima

Оставите одговор