You are currently viewing У Трстенику представљени Програми за развој ММСП и женског предузетништва

У Трстенику представљени Програми за развој ММСП и женског предузетништва

Данас је у просторијама општине Трстеник одржана презентација Програма подршке развоју микро, малих и средњих предузећа и задруга и Програма подршке развоју женског предузетништва. Присуствовало је десетак предузетника, који су показали завидно интересовање да аплицирају за бесповратна средства која се додељују по наведеним програмима.

Видео прилог са презентације програма подршке погледајте на телевизији Трстеник.

У Трстенику представљени Програми за развој ММСП и женског предузетништва
У Трстенику представљени Програми за развој ММСП и женског предузетништва

Основни циљ ових програма је јачање конкурентности микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга, као и подршка женама предузетницима кроз доделу бесповратне финансијске подршке.

Сви заинтересовани предузетници, правна лица и задруге, своје пријаве могу поднети Агенцији за регионални развој Расинског округа. Рок за подношење пријава је 19.08.2015. године.

Детаљније информације можете добити путем телефона 037/418-520, мејла office@arrro.rs или лично у просторијама Агенције за регионални развој у Крушевцу, Балканска 63/IV.