You are currently viewing Обавештење за клијенте – Програм финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID – 19  изазване вирусом  SARS-COV-2

Обавештење за клијенте – Програм финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID – 19 изазване вирусом SARS-COV-2

Агенција за регионални развој Расинског округа доо у циљу пружања подршке у припреми документације за Програм финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID – 19 изазване вирусом SARS-CoV-2, обавештава све клијенте да се, уколико им је потребна помоћ, могу обратити искључиво телефонским путем и путем електронске поште.

Контакт особе:

1.Соња Јевремовић, sonja.jevremovic@arrro.rs, 0608355367;

2.Катарина Крстановић, katarina.krstanovic@arrro.rs, 0608355368;

3.Маја Марковић, maja.markovic@arrro.rs, 0608355369.