ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОГРАМ РАНОГ РАЗВОЈА

Фонд за иновациону делатност објављује Јавни позив за Програм раног развоја (MINI GRANTS Program)

Циљ Програма је да подстакне стварање иновативних предузећа заснованих на знању, кроз оснивање стартап и/или спиноф компанија у приватном сектору, тако што ће обезбедити финансирање за развој иновативних технологија, производа и услуга са тржишном применом које поседују велики потенцијал за комерцијализацију.

Трајање пројекта у оквиру Програма раног развоја може бити највише до 12 месеци.

Износ финансирања који Фонд за иновациону делатност додељује у оквиру Програма раног развоја  износи највише 85% укупно одобреног буџета пројекта и укупни износ финансирања од стране Фонда за иновациону делатност не може бити већи од 80,000 евра. Најмање 15% укупно одобреног буџета пројекта мора да обезбеди корисник гранта из других приватних извора независно од Фонда за иновациону делатност.

Услови учешћа у Програму
Услови које морају испунити Подносиоци Пријава за финансирање у оквиру Програма раног развоја, описаним у Приручнику Програма раног развоја:

 • Подносилац Пријаве је правно лице основано у складу са важећим Законом о привредним друштвима, регистровано у Агенцији за привредне регистре Републике Србије (АПР), и које се налази у Србији;
 • Подносилац Пријаве је микро или мало привредно друштво у складу са важећим Законом о рачуноводству Републике Србије, укључујући и новоосноване компаније како су дефинисане у овом закону;
 • Подносилац Пријаве није старији од три (3) године у тренутку подношења Пријаве;
 • Подносилац Пријаве је приватно привредно друштво (најмање 51% у приватном власништву);
 • Подносилац Пријаве је привредно друштво у већинском српском власништву (у власништву српског држављанина- ималац пасоша).

Средства за реализацију Програма раног развоја се могу користити за финансирање следећих категорија трошкова:

 • Зараде (укључујући све припадајуће порезе и доприносе за запослене који раде на пројекту);
 • Опрема и материјал за истраживање и развој;
 • Пословни простор и подршка пословању;
 • Услуге везане за истраживање и развој, услуге подизвођача;
 • Стручњаци/саветници за истраживање и развој;
 • Пријава патента и пратећи трошкови, сертификације

Могуће је подношење само једне пријаве.

Крајњи рок за подношење пријава је 1. јул 2019. године до 15 часова.

Приручник у коме су детаљно описани услови Програма раног развоја и сет неопходне документације доступни су на: http://www.inovacionifond.rs/program/program-ranog-razvoja/prr-dokumentacija-2019

Молимо вас да користите следећи линк за аплицирање: https://secure.inovacionifond.rs/Grants/Identity/Login.aspx