Унапредите свој посао уз менторе!

ШТА ЈЕ МЕНТОРИНГ?
⊲ Менторинг је бесплатна услуга коју могу користити микро, мала и средња привредна друштва и предузетници (ММСПП),
задруге и кластери. ММСПП која послују у оквиру четири сектора прерађивачке индустрије груписане у четири области и
то: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике.
⊲ Свеобухватна подршка корисницима (у трајању од 25 до 50 сати) кроз индивидуални приступ у самој компанији.
⊲ Процес менторинга одвија се по методологији Развојне агенције Србије (РАС), развијеној у дугогодишњој сарадњи са
Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (JICA).
⊲ Корисник уз помоћ менторинга развија и спроводи акциони план који има за циљ побољшање пословних резултат.
КОЈИ СУ РЕЗУЛТАТИ МЕНТОРИНГА?
До сада је услугу менторства у Србији користило око 2.000 корисника. Према подацима, у тим привредним субјектима
забележено је кумулативно повећање пословне добити за 15% у односу на претходну годину.
Примери конкретних резултата у предузећима:
• Повећана продаја
• Већа присутност на тржишту
• Побољшана организација предузећа
• Повећање броја запослених
• Повећање броја задовољних купаца
• Ефикасније организовање производног процеса
• Уведен нов систем дистрибуције
• Повећан обим производње услед елиминисања сувишних корака
• Учешће на сајмовима у земљи и иностранству
• Отварање нових тржишта
КАКО СЕ ПРИЈАВИТИ ЗА МЕНТОРИНГ?
1. Програм Развојне агенције Србије
У оквиру Програма пружања стандардизоване услуге менторинга секторима прерађивачке индустрије могу се пријавити
ММСПП која послују у оквиру четири сектора прерађивачке индустрије груписане у четири области и то:
• индустрија машина и опреме;
• прехрамбена индустрија;
• дрвна и индустрија намештаја и
• индустрија гуме и пластике.
2. Програм ССУ ММСПП Министарства привреде
У оквиру Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2019. години
заинтересовани кандидати подносе пријаве у четири категорије:
• Новоосновани привредни субјекти – не старији од 3 године од дана објављивања јавног позива;
• Постојећи привредни субјекти – регистровани пре марта 2016. године;
• Кластери;
• Задруге.
⊲ Образац пријаве можете преузети са сајта www.ras.gov.rs или у просторијама акредитованих регионалних
развојних агенција (АРРА).

JICA 2019 Faza 2_newsletter Srb