Јавни позив за учешће у Програму пружања стандардизоване услуге менторинга секторима прерађивачке индустрије

Јавни позив за учешће у програму пружања стандардизоване услуге менторинга секторима прерађивачке индустрије објављује се у складу са Програмом Развојне агенције Србије са циљем унапређења пословног амбијента и подршке развоју ММСПП у оквиру сектора прерађивачке индустрије груписане у четири области: индустрија машина и опреме, прехрамбена индустрија, дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

Право на учешће у Програму имају микро, мала и средња привредна друштва и предузетници који испуњавају следеће услове:

 • да су регистровани на територији Републике Србије пре априла 2016. године;
 • да обављају делатност у оквиру једног од сектора прерађивачке индустрије груписане у четири области: индустрија машина и опреме, прехрамбена индустрија, дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике;
 • да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
 • да су у већинском приватном власништву.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документација која се обавезно доставља приликом пријављивања на Јавни позив:

 • Образац 1 – попуњена пријава
 • Потврда надлежне Пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе) у претходној години, које не сме бити издато пре датума објављивања јавног позива (оригинал или копија) или пореска пријава за коначно утврђење пореза на приходе од самосталне делатности и доприноса за обавезно социјално осигурање за 2018. годину (образац ППДГ-1С).

Пријаве са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом АРРА са назнаком: Пријава за учешће у Програму пружања стандардизоване услуге менторинга секторима прерађивачке индустрије.

Процес менторинга одвија се по методологији РАС, развијеној у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (ЈИЦА). Методологија одређује кораке у процесу у оквиру ког стручно лице-ментор спроводи у директном контакту и раду са власником и/или законским заступником привредног субјекта одређени број менторинг сати (од 25 до 50 по кориснику) и то у просторијама корисника (не мање од 75% од укупног броја предвиђених сати). Власник и/или законски заступник привредног субјекта и ментор заједно проучавају актуелно пословање, разлоге тренутних проблема или сметње за даљи развој, најважније потенцијале за раст, те на основу констатованог стања ментор и корисник менторинг услуге припремају план/пројекат развоја.

Менторинг чини скуп следећих услуга:

 • Дијагностиковање како би се разумела тренутна ситуација у привредном субјекту;
 • Помоћ приликом припремања развојних активности/планова/пројеката како би се достигли циљеви привредног субјекта;
 • Саветовање и координација за приступање фондовима, новим технологијама, консултантским услугама и друго како би се подстакао развој и унапређење пословања;
 • Помоћ за припремање кредитних апликација за банке и програме подршке за ММСПП;
 • Помоћ при имплементацији развојних активности/планова/пројеката;
 • Помоћ у проналажењу пословних партнера;
 • Помоћ при проналажењу потребних информација;
 • Каизен;
 • Консалтинг;
 • Саветовање/коучинг;
 • Обука;
 • Упућивање на одговарајуће специјализоване консултанте.
 • Јавни позив је отворен до 19. априла 2019. године.                           
 •  Додатне информације и потребну документацију имате на сајту Развојне агенције Србије.

Преузмите документацију : RAS Obrazac 1- Mentoring 2019 4 sektora

2019-04-03T07:07:34+00:0008/03/2019.|Конкурси за зрела предузећа|