Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2019. години

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање.
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:
– млади до 30 година старости – без квалификација/са ниским квалификацијама, млади у домском смештају, хранитељским
породицама и старатељским породицама
–  старији од 50 година који имају статус вишка запослених
–  Роми
–  особе са инвалидитетом
–  радно способни корисници новчане социјалне помоћи
–  дугорочно незапослени, жртве породичног насиља.
Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе према месту запошљавања лица и износи:
– 150.000,00 динара по лицу, односно 180.000,00 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља, у првој и другој групи ЈЛС;
–  200.000,00 динара по лицу, односно 240.000,00 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља, у трећој групи ЈЛС;
–  250.000,00 динара по лицу, односно 300.000,00 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља, у четвртој групи ЈЛС и девастираним подручјима.

Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 29.11.2019. године.

Потребну документацију и информације имате на сајту Националне службе за запошљавање.