Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2019. години

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање и имају завршену обуку за развој предузетништва. Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од
200.000,00 динара, односно 220.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 240.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавногинформисања, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 22.04.2019. године.

Потребна документација се налази на сајту Националне службе за запошљавање.

2019-02-22T10:14:58+00:0022/02/2019.|Конкурси за Старт Уп|