Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2019. години

Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике  у пословању у 2019. години  спроводи Министарство привреде  у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије.

 Привредни субјекти који задовоље услове Програма могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 30% вредности улагања, односно до 40% вредности улагања за привредне субјекте који припадају јединицама локалне самоуправе које су разврстане у четврту групу развијености .  Преостали износ улагања финансираће се из кредита Фонда са роком отплате до 5 година у оквиру кога је грејс период до једне године,  а каматна стопа од 1%  годишње уз гаранцију банке или 2%  годишње уз остала средства обезбеђења,уз примену валутне клаузуле.

Износ укупних средстава који се одобрава предузетницима и правним лицима по овом Програму не може бити мањи од 400.000,00 динара нити већи од 6.000.000,00 динара .

Улагања која се могу финансирати у оквиру овог Програма обухватају:

– доградњу/реконструкцију/ адаптацију/ санацију/инвестиционо одржавање пословног или производног простора;

– куповину опреме (нове или половне, не старије од пет година);

– трајна обртна средства, која могу да учествују највише до 20% у структури укупног улагања.

Предност ће имати захтеви привредних субјеката чији су оснивачи прошли бесплатну обуку за започињање пословања по Програму Стандардизованог сета услуга за МСПП, који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција.

Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше, а најкасније до 31.12.2019. године.

Додатне информације и потребну документацију можете видети на сајту министарства привреде а односи се на овај Програм подршке.

2019-01-28T12:20:55+00:0028/01/2019.|Конкурси за Старт Уп|