You are currently viewing Отворен јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру програма подршке малим предузећима за набавку опреме

Отворен јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру програма подршке малим предузећима за набавку опреме

Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2018. години (у даљем тексту: Програм) спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Развојном агенцијом Србије (у даљем тексту: Развојна агенција) и одабраним пословним банкама и лизинг компанијом:

  • БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, Београд;
  • CRÉDIT AGRICOLE БАНКА СРБИЈА, А.Д. Нови Сад;
  • ХАЛКБАНК, Београд;
  • EUROBANK АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, Београд;
  • PROCREDIT БАНКА А.Д. Београд;
  • RAIFFEISEN LEASING ДОО Београд;

Укупнo расположива средства за реализацију Програма износе 556.322.062,70 динара. Општи циљ Програма јесте јесте јачање конкурентности привредних субјеката, унапређење њиховог пословања и интернационализације, као и креирање нових радних места кроз инвестиције у набавку производне опреме и опреме директно укључене у процес производње размењивих добара (у даљем тексту: производне опреме) и то:

1) нове производне опреме и/или машина;

2) транспортно-манипулативних средстава укључених у процес производње и унутрашњег транспорта

3) нових делова, специјализованих алата за машине или других капиталних добара .

Корисници бесповратних средстава

       Право да се пријаве на конкурс за доделу бесповратних средстава имају:

  1. правна лица, регистрована у АПР као привредна друштва или задруге, која су разврстана на микро или мала правна лица у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС”, број 62/13) према финансијским извештајима за 2016. годину, као и
  2.  предузетници регистровани у АПР.

Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше. Привредни субјекти могу поднети само један захтев за доделу бесповратних средстава за набавку опреме код једне банке или лизинг компаније.

Непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве достављене на писарницу Министарства ће бити дисквалификоване.

На интернет странама Министарства: www.privreda.gov.rs, и Развојне агенције:  www.ras.gov.rs. може се преузети неопходна конкурсна документација: Образац број 1, Образац број 2, као и Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2018. години, Информација о начину спровођења Програма, и Информација о условима изабраних банака и лизинг компанија, у којима су ближе дефинисани сви битни елементи и правила за учешће у овом Јавном позиву.

Оставите одговор