You are currently viewing Објављен jавни позив за учешће у програму подршке конкурентности, продуктивности и интернационализацији ммспп у 2018. години.

Објављен jавни позив за учешће у програму подршке конкурентности, продуктивности и интернационализацији ммспп у 2018. години.

Развојна агенција Србије (даље: РАС) развила је Програм подршке конкурентности, продуктивности и интернационализацији (даље: Програм) у оквиру Програма рада РАС за 2018. годину. Општи циљ Програма је развој привредних субјеката и повећање њихове конкурентности која треба да створи снажан, конкурентан и извозно оријентисан сектор ММСПП.

У оквиру овог програма подршка је намењена ММСПП кроз суфинансирање следећих пројектних активности:

1. Уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда;
2. Усаглашавање производа са захтевима техничких прописа;
3. Развој технолошких процеса, производа/услуга;

  • Побољшање постојећих и развој нових производа/услуга;
  • Нови дизајн производа и амбалаже;
  • Побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса;

4. Индивидуални наступ на међународном сајму у иностранству.

Пријаве пројекта са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом у Агенцији за регионални развој Расинског округа: Пријава на Јавни позив за учешће по Програму подршке конкурентности, продуктивности и интернационализацији ММСПП У 2018. години. Упутство за спровођење Програма и сви пратећи обрасци доступни су на сајту РАС-а: www.ras.gov.rs, а за све додатне информације можете се обратити РАС електронским путем на адресу: konkurentnost2018@ras.gov.rs.

Јавни позив је отворен до утрошка средстава, а најкасније до 30.09.2018. године.

Пратећа документација:

Obrazac 1 – Prijava projekta konkurentnost

Obrazac 2 – Budzet i narativ budzeta

Obrazac 3 Izjava podnosioca prijave

Uputstvo konkurentnost