Одржана промоција програма за представнике Јединица Локалне Самоуправе

Агенција за регионални развој Расинског округа, 09.03.2018. године одршала је промоцију програма за представнике Јединица Локалне Самоуправе. Реч је о програму:

Уредба о утврђивању програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2018.

Намена средстава

 • За меру суфинансирања јединица локалних самоуправа за израду пројектно- техничке документације  намењен је износ од 143.000.000,00 динара;
 • За меру суфинансирања годишње чланарине јединица локалних самоуправа за рад и пословање акредитованих регионалних развојних агенција у износу 30.000.000,00 динара;

Специфични циљеви програма су

 • Подршка јелдиницама локалне самоуправе кроз суфинансирање израде пројектно-техничке документације од значаја за регионални и локални развој;
 • Јачање институционалних капацитета ЈЛС кроз суфинансирање годишње чланарине за рад и пословање АРРА;

Право на коришћење  бесповратних средстава имају ЈЛС

 • Свака ЈЛС може да поднесе једну пријаву за израду пројектно-техничке документације;
 • Уколико се пријава односи на израду више врста пројектно техничке документације,сва пројектно техничка документација мора да се односи на исти инфраструктурни пројекат;

Предмет финансирања

 1. Развој и унапређење пословне инфраструктуре (индустријске зоне, индустрисјко-технолошки паркови, пословне зоне, пословни инкубатори и кластери);
 2. Ревитализација браунфилд имфраструктуре;
 3. Развој саобраћајне и комуналне инфраструктуре;

Намена бесповратних средстава

 • За израду следећих врста пројектно-техничке документације:

1.претходна студија изводљивсти;

2.студија оправданости;

3.студија о процени утицаја на животну средину;

4.генерални пројекат;

5.идејно решење;

6.идејни пројекат;

7.пројекат за грађевинску дозволу;

8.пројекат за извођење;

Суфинасирање зависи од степена развијености ЈСЛ

 • До 30% за ЈЛС из прве групе;
 • До 50% за ЈЛС из другегрупе;
 • До 70% за ЈЛС из треће групе;
 • До 90% за ЈЛС из четврте групе;

Подносилац пријаве утврђује висину захтева за суфинансирање у складу са ценом из најниже понуде.

Све административне трошкове који настану приликом израде пројектно техничке документације која је предмет суфинансирања. Јавни позив важи до 20.марта 2018.

2018-12-13T02:27:25+00:0012/03/2018.|Новости|