You are currently viewing 50. Међународни сајам трговине у Цељу

50. Међународни сајам трговине у Цељу

Европска мрежа предузетништва у Србији – Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије у сарадњи са Занатско предузетничком комором Словеније, организују 14. септембра 2017. године међународне пословне сусрете у оквиру 50. Међународног сајма трговине у Цељу, Словенија.

Сектори који ће бити заступљени на међународним пословним сусретима су:

  • сектор обновљивих извора енергије
  • сектор металопрерађивачке индустрије
  • сектор дрвне индустрије
  • сектор грађевинске индустрије
  • сектор електро индустрије
  • сектор индустрије пластике и пластичних производа
  • сектор прехрамбене индустрије, транспорта и логистике

Пословни сусрети ће Вам пружити могућност да директно промовишете Ваше активности, производе и услуге, успоставите нове пословне контакте и пронађете пословне партнере. Сајам са врло богатим садржајем и традицијом дугом преко 40 година, идеална је прилика за умрежавање идеја и проналазак нових информација и потенцијалних партнера.

Више информација о пословним сусретима, као и регистрацију (до 10. септембра 2017. године) можете извршити користећи линк:

https://www.b2match.eu/slovenia2017

Учешће на међународним пословним сусретима је БЕСПЛАТНО, али да би се обезбедио квалитет састанака и спречила отказивања у последњем тренутку или непојављивања учесника, организатори догађаја ће наплаћивати по 50 евра (без ПДВ-а) сваком учеснику који откаже састанак, а да о томе не обавести организатора најмање четири дана пре почетка догађаја (рок је 10. септембар 2017.) или се не појави на заказаном састанку на дан b2b. Учесници сами сносе трошкове сопственог превоза и смештаја.