Курс за самосталног књиговођу у РПК

Регионална привредна комора Крушевац у сарадњи са САОП доо из Новог Сада организује семинар на тему:

КУРС ЗА САМОСТАЛНОГ КЊИГОВОЂУ

уз практичан рад на рачунару и књиговодственом програму

Курс за самосталног књиговођу (основни курс) је намењен лицима која имају мало или апсолутно никакво искуство у књиговодственом раду, као и онима који желе да постану професионалне рачуновође и који ће своју егзистенцију заснивати на овој професији. Курс за самосталног књиговођу је орјентисан на практичан рад у књиговодству, и на практичан рад на рачунару који се обавља на најновијој интернет верзији, програму САОП миниМАX, тако да ће полазницима овог курса, сваки следећи изазов, практични књиговодствени рад или програм бити познат, и са малим корекцијама у раду лако ће моћи одмах да обављају књиговодствене послове у било ком привредном друштву или агенцији. Распоред одржавања наставе је такав да обезбеђује потребно време за самосталан рад и успешно припремање испита, који се полаже по завршетку обуке.

Настава укупно траје 72 часа (52 часа теоретске наставе са вежбама + 16 часова практичне наставе на рачунару и књиговодственом софтверу + 4 сата испита за сертификат). Након завршене обуке, полазници стичу способност, потребно практично знање и вештину да: формирају књиговодствену документацију, контирају и књиже књиговодствене промене већине малих предузећа и предузетника (двојно књиговодство), разумеју основу за коришћење и примену пореских и финансијских прописа, контирају и књиже и сложеније књиговодствене промене, израђују пореске пријаве за исплату зарада, ППП ПД и пријаву за порез на додату вредност ПППДВ, шире проучавање и примену пореских и финансијских прописа, врше контролу закључног листа, разумеју основе за свеобухватније изучавање рачуноводства и његових саставних делова, самостално (на основу закључног листа виртуелне фирме) попуњавају оригиналне обрасце за финансијске извештаје, биланс успеха, биланс стања и статистички анеx. Полазници још добијају бесплатну обуку “Како започети сопствени бизнис“ у реализацију АРРР, за коју добијају посебан сертификат.

Котизација за похађање курса је 17.000,00 динара по полазнику. Постоји могућност плаћања у три рате. Почетак наставе планиран је по формирању групе, а по овом позиву почетак наставе планиран је најкасније за 07. октобар 2015.године, у просторијама РПК Крушевац. Све додатне информације можете добити у РПК Крусевац; контакт особе: Љиљана Вељковиц и Марија Весковиц; телефон 037/441-128, 441-280; marija.veskovic@komora.net.

Пријаве доставити електронском поштом или факсом на број: 037/442-919.

Пријава за курс за самосталног књиговођу.

2018-12-05T19:03:51+00:0015/09/2015.|Новости|